Pomáháme tam, kde to potřebujete

Zdraví je vzácné. Pomůžeme vám s jeho návratem. A to hezky doma nebo tam, kde se právě uzdravujete. Naše sestřičky a ostatní odborníci zdravotní péče z Bruntálu pomáhají pacientům procházet cestou uzdravení v bezpečí domácího prostředí. Staráme se, aby nemocní a osoby, které nezvládají péči o sebe sama nezůstávali na nemoc sami. Jsme tu a připraveni vyrazit za vámi domů a postarat se o vás s laskavostí a empatií. 


Poděkování

Vážení návštěvníci, chceme Vás touto cestou informovat, že náš dlouholetý kolega MUDr. Mareš z Horního Benešova odchází do důchodu a přišel nám od něj tento hezký vzkaz:

"Dobrý podvečer sestřičko,

v přírodě se tomu říká symbioza, vzájemné soužití, vzájemná podpora a tak by to mělo být i v práci. Jsem rád, že jsem s Vámi

a Janou Synkovou mohl spolupracovat, byl to profit především pro pacienty a o to nám všem šlo. Doufám, že pro svou práci

najdete pochopení i u dalších praktiků. I Vám přeji hodně zdraví, pevných nervů a spokojených pacientů.

Váš MUDr. Mareš "

I my chceme touto cestou panu doktorovi poděkovat za spolupráci a přejeme mu mnoho spokojených let na zasloužilém odpočinku.

 

Další poděkování je z dubna 2024

Ráda bych vyjádřila velké poděkování vedoucí terénní sestřičce paní Janě Synkové z Bruntálu, za příkladný přístup k pacientům v okrese Bruntál. Paní Jana Synková pečuje několik let o moji 74 letou maminku. Má maminka je po několika vážných operacích, vyžaduje stálou péči, kterou sestřička Jana Synková z velkou laskavostí a citlivostí předává moji mamince. Vždy, když navštíví maminku, přivítá ji úsměvem, nešetří hřejivými a laskavými slovy a pohlazením na tváři. Je velmi empatická, zodpovědná a svým přístupem dokáže mamince dodat sílu a energii žít. Moc si toho vážíme, protože víme, z jakého velkého pracovního nasazení denně pracuje. Vždy a včas odvede tu nejlepší a nejkvalitnější práci. Své pacienty má jako svoji rodinu a taktéž k nim přistupuje. Velice bychom si přály, aby tato sestřička dostala to nejvyšší ocenění- sestřička roku.

Sestřička Jana je žena s velkým srdcem a pochopením pro nemocné lidi, hlavně pro starší seniory, pro které je tady kdykoliv v týdnu, o sobotách, nedělích, či o svátcích. 


S úctou pacientka Bronislava a dcera Veronika z Bruntálu.

Pozitivní recenze jsou pro nás zavazující a naši práci nám zkrášlují. Děkujeme. 


 

Co pro vás uděláme?

Nabídneme stejné ošetřovatelské služby, jakých by se vám dostalo ve zdravotnickém zařízení. Zajistíme pravidelnou zdravotní péči a ve spolupráci s ošetřujícím lékařem budeme dohlížet na celý léčebný proces. Budeme s vámi, v časech dobrých i zlých do té doby, než společnými silami dáme nemoci sbohem. 


DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Doma se tělo lépe a rychleji uzdravuje. Známé prostředí a milovaní lidé kolem přispívají k lepší psychické rovnováze a ta prospívá uzdravovacímu procesu. Zjistěte, co vše pro vás nebo vaše blízké můžeme udělat a nechte se hýčkat domácí ošetřovatelskou péčí v Bruntále a okolí. 

domácí ošetřovatelská péče


paliativní péče

 

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Život je koloběh. Narození, dospělost, umírání. Konečná fáze života je náročná jak pro umírajícího, tak pro jeho nejbližší. Chcete dopřát svému milovanému poslední chvíle v láskyplné náruči domova? Dopřejte mu je. Pomůžeme vám i jemu. Buďte všichni spolu. 


PŮJČOVNA POMŮCEK

Pečujete o osobu blízkou a sháníte pro ni nebo snad pro sebe zdravotnické a kompenzační pomůcky? Chcete využít služeb domácího hospicu a jediné co vám chybí je vytvoření vhodného zázemí?

půjčovna


Proč jsme pro ostatní důležití

Dobrý večer,

chtěla bych napsat pochvalu na sestřičku Elišku Sedláčkovou a Romanu Přikrylovou, které se staraly v posledních měsících o mého těžce nemocného manžela. Sestřičky byly úžasné, moc hodné, obětavé. Takových lidí by mělo být víc na světě, ne jak arogantní MUDr Matelová a onkolog Supík, ti by měli vrátit lékařský diplom ještě jednou za sestřičky moc děkuji a ať nadále dělají skvěle svoji práci. Ještě k nám chodily asi tři jiné sestřičky, ale ty jsem osobně nepoznala, tak pochvala patří i jim. Jinak pozdravte Elišku a romanu, moc děkuji.

Šebestová Marta

Dobrý den,

jménem zarmoucené rodiny si Vám dovoluji vyjádřit upřímné poděkování za veškeré úsilí a vzornou péči i nad rámec pracovních povinností při  poskytování péče o moji těžce nemocnou maminku. Vaše sestřičky nám byly do posledního dne péče o maminku oporou na profesionální i lidské rovině. V první řadě chci poděkovat sestřičce Elišce Sedláčkové za její citlivý přístup k mamince i ošetřující rodině, musím ovšem vyzdvihnout i odbornou stránku poskytované péče.

Díky patří i všem ostatním sestřičkám, které za ní jezdily.

Na Vašem pracovišti jsem opět získala naději, že se nejedná jen o zaměstnání, ale o poslání a velice si toho vážím.

Prosím vyřiďte naše poděkování celému Vašemu týmu

Monika Chorvátová, Jeseník

Vážení,

dovolte mi prosím, abych Vám všem touto cestou velice a upřímně poděkoval za veškerou péči kterou jste věnovali moji mamince Ladislavě Kalavské, po dobu její nemoci.
Velice si vážím vaší práce a péče, jelikož bez Vás sestřičky, by moje maminka neměla tak hodnotný a relativně krásný závěr života, vždy se na vás velice těšila a byli to pro ni nezapomenutelné chvilky ve vaší společnosti.

Děkuji i za ostatní příbuzné.
S úctou a pozdravem

Zoltán Kalavský, syn